מנהל/ת בטחון

תאריך:  16/02/2021
תאריך סיום פרסום: 
מיקום: 

Rotem, IL

חברה:  כיל ישראל

תאור עיסוק

Long Description

דרוש\ה מנהל\ת בטחון למישור רותם


תחומי האחריות:
אחריות ניהולית כוללת על תחום הביטחון והאבטחה באתר ובכלל זאת: אבטחת עובדי החברה, קבלנים, ספקים ומבקרים, אבטחת נכסי החברה ותמיכה באירועי חירום באתר תוך סיוע לשמירה על הרציפות התפקודית.
תחומי האחריות בעיסוק
אחריות ניהולית כוללת למתן שירותים שוטפים בכל תחומי הביטחון שנקבעו באתר.
גיבוש, כתיבה ואישור של תוכנית עבודה שנתית.
גיבוש ואישור תקציב שנתי.
עמידה ביעדי החברה, סמנכ"לות ביטחון ומנהל והאתר.
קיום תפיסת האבטחה הארצית ונהלי העבודה האתריים.
בקרה ופיקוח אודות מימוש המדיניות.
קיום תיקי שטח מעודכנים, פק"מי אבטחה לכלל האתרים הנמצאים תחת אחריות מנב"ט מישור רותם.
השתתפות בישיבות הנהלת התפעול ותיאום כלל נושאי הבטחון מול סמנכ"ל  לתפעול האתרי.
ניהול  עובדים בכפיפות ישירה ומערך של עשרות אנשי אבטחה במיקור חוץ.
ניהול תחום הנשק המפעלי והבטיחות בנשק במפעל.
הנחיית תחום הביטחון של החברה בכל מתקניה ובכלל זה מישור רותם הכולל את אתרי אורון וצין ואתרי הלוויין: פריקלאס, מסוף המכולות צפע, תובלה אשדוד, מתקן הגופרית – אשדוד.
אחריות על אבטחת חיי העובדים והמבקרים במתקני החברה.
אחריות על אבטחת ההיסעים לחברה.
אחריות על שמירת מתקני החברה ורכושה.
אחריות על הפעלה, שמירת כשירות ומבצעיות מוקד הביטחון המפעלי.
אחריות על רכש, התקנה, מבצעיות של כלל אמצעי האבטחה ובקרת הכניסה.
אחריות על אבטחת המתקנים והפעילות בכל השטח התפעולי, המכרות, החניונים ובכל אתר ופעילות שתידרש.
אחריות כלפי חוץ ופנים על קשר, הנחיות מקצועיות, תאומי פעילות מול המועצה האזורית, משטרה ורשויות ממלכתיות.
אחריות מול משטרת ישראל בנושא הפלילי ורישוי עסקים בהיבט המשטרתי.
אחריות מול משטרת ישראל והרגולטורים הנוספים – במימוש ההנחיות כגוף מונחה.
ניהול פרויקטים מול קבלני האבטחה.
אחריות על כל שטחי החברה בהיבט הביטחוני, כולל שמירתם, מניעת כניסת גורמים לא מורשים, ואינטרס החברה.
אחריות על כל מערך הביטחון של החברה, אבטחה פיזית באמצעות חב' אבטחה, מיגון פיזי (גדרות, שערים וכו').
אחריות על כלל היבטי בקרת הכניסה למתקני החברה.
אחריות על ביצוע הכשרות/אימונים, הפעלה וניהול מערך החירום של הביטחון, הפעלת מוקד חירום, וניהול מטה חירום עד הגעת מנהלי מטה חירום (בתרחישי שריפה, חומ"ס, שיטפונות, רעידת אדמה, פח"ע וסדר ציבורי).
אחריות על איתור, דווח ותחקור אירועים/חשדות בנוגע לטוהר מידות וממונה \ ממונית באתר על תוכנית מניעת הונאות .
אחריות לנושאים המנהלתיים של המפעלים בשעות אחה"צ, לילה, סופי שבוע בכפוף להחלטות החברה.
אחריות על אבטחה פיזית של מערכות המידע ומאגרי מידע.
אחריות על פיקוח ובקרה על כלל הנושאים בביטחון.
אחריות לניהול הבקרה על תקציב הביטחון.
אחריות כוללת על תחום הבטיחות במחלקת הביטחון (בעבודה, בתעבורה, בנשק).


דרישות התפקיד:
הכרות עם עולם הביטחון, האבטחה והתחום הפלילי.
תואר ראשון.
בוגר\ת קורס מנב"טים של משטרת ישראל – יתרון.
5 שנות ניסיון ניהולי של לפחות 5 עובדים\ות בכפיפות ישירה.
בוגר\ת קורס פיקודי במערכת הביטחון – צה"ל/משטרה/שב"כ/ארגון בטחוני בדרגת פקד/ סרן לפחות.
ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות במערך האבטחה/הבטחון הממלכתי או בתחום המבצעי/מודיעיני/פלילי
אנגלית ברמה טובה.