חוקר/ת מו"פ

Date:  30-Dec-2022
Posting End Date: 
Location: 

Dimona, IL

Company:  DSW

שם החברה : ICL  ים המלח
מקצועי / ניהולי : מקצועי
שם מחלקה: מו"פ ייצור סדום
מיקום המשרה / אתר : מפעלי ים המלח, סדום


תיאור היחידה / מחלקה:
היחידה מתמקדת בקידום יעדי המגזר בהגדלת הייצור, בשיפור ניצולות, בהפחתת עלויות ובתמיכה בייצור. המחלקה עוסקת במחקר ופיתוח בטווח הקצר והארוך, תוך שיתוף ממשקי עבודה באתר סדום, בכי"ל ומחוץ לכי"ל. העבודה מגוונת החל מייזום רעיונות, דרך ביצוע ניסיונות במעבדה, בפיילוט, במפעלי הייצור, בבריכות הניסיוניות ועוד, וכלה ביישום תהליכים בשטח. היחידה שמה דגש על חדשנות, קיימות ושיתופי פעולה.


תחומי אחריות : 
כתיבת תוכניות מחקר על פי נוהל מחקר מאושר בהתאם לתקני אבטחת איכות.
פיתוח מודלים ממוחשבים כמותיים, מערכות בקרה מתקדמות לניהול ובקרת תהליכי ייצור, הפעלת כלי חישוב כמותיים סטטיסטיים כולל שש סיגמה.
פיתוח תוכנות כלים ממוחשבים לקידום תהליכי אופטימיזציה ,אינטגרציה וסינרגיה אתרית.
פיתוח ושיפור מודלים ממוחשבים משולבים הכוללים מערכות מולטי דיסיפלינריות, כגון בריכות אידוי – מפעלים ממשקים בין מפעליים תוך הרצת תרחישי what if.
עבודת שטח הכוללת פיקוח וניהול מחקרי שטח מפעלי הייצור, בריכות האידוי, ים המלח, מעבדות מחקר פיילוטים וכו'.
ביצוע המחקר בהתאם לאבני דרך שנקבעו ועל פי התקציב המאושר ובהתאם להנחיות נוהל מחקר ICL.
ניהול לוגיסטי של המחקר בכלל זה – עבודה מול גורמים ממחלקות שונות (רכש, כספים, ייצור, התקשרויות, פרויקטים) לצורך קידום, ניהול ויישום מחקרים.
כתיבת חוות דעות, מצגות, כנסים, והשתתפות בוועדות מייעצות.
שותפות בישיבות צוותי מחקר.
ניהול וביצוע ניסיונות כולל דיגום, פיתוח שיטות אנליטיות עבודה במעבדה כימית תוך ביצוע בדיקות/אנליזות (כימיות ופיסיקאליות, סינתזה) תוך הפעלת ציוד ו/או מכשור אנליטי מעבדתי מתקדם.
ניטור ומעקב אחרי שלבי הניסוי השונים כולל פתרון בעיות תהליכיות במהלך הניסוי.
הובלת יישום תוכניות מחקר שהבשילו לכדי יישום במפעלים ע"י מעקב וניטור ואיסוף נתונים במפעלים.
הובלת פרויקטים בתחום מצוינות תפעולית תוך הנבטת פרויקטים מתוך אפיון בעיות העולות מן המפעלים לתוכניות מחקר המיועדות לפתרון בעיות אלו.
מתן חוות דעת לגבי השפעת שינויים תהליכיים וטכנולוגיים במפעלי הייצור על כלל תהליך הייצור ואיכות התוצרת.
השתתפות בצוותי עבודה משותפים מחקר – ייצור כולל מתן התייחסות מחקרית לכל הנושאים שיעלו.
השתתפות בצוותי המחקר בתכנון והכנת תוכנית המחקר ויישום הניסויים בשטח.


דרישות התפקיד : 
השכלה :

תואר שני לפחות או תואר שלישי באחד מתחומי המדע וההנדסה הרלוונטיים להלן: הנדסה כימית, כימיה, הנדסת חומרים


ניסיון קודם:
לא נדרש


כישורים נדרשים:
קליטה מהירה ויכולות אנליטיות גבוהות
ראייה מערכתית, יכולת תיעדוף ועמידה בלחץ
יכולת לעבודת מחקר עצמאית
יכולת עבודה בצוות ומול גורמים בחברה ומחוצה לה
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה באנגלית ובעברית
שליטה מצוינת ביישומי Office
שליטה בספרות המקצועית בתחום העיסוק
הכרות ויכולת הפעלה של שיטות וכלי חישוב מתקדמים בכלל זה – תוכנות יישום מתמטיות, מודלים, שיטות כמותיות, מערכות בקרה מתקדמות
יכולת ניהול והובלה של מחקרים ופרויקטים כולל מתן מענה לסוגיות מחקריות וסביבתיות
רישיון נהיגה


מאפיינים ייחודיים לעיסוק:
רוב העבודה תיעשה באתר הייצור בסדום – מעבדה, פיילוט, בריכות ניסיוניות, מתקני ייצור, בריכות אידוי וכו'. חלק מהעבודה תבוצע מחוץ לסדום – מפעלי ICL, תמ"י או כל פיילוט מחקרי / מפעלי אחר במסגרת אתרי החברה או מחוצה לה בהתאם לצורך ובהתאם להנחיות החברה.
סביבת עבודה משתנה (שינויים בנושאי מחקר והצורך במתן מענה מיידי בהתאם לצרכי הייצור).
נדרשת למידה מהירה ולעומק (מאמרים, כנסים וכו').
הוצאה לפועל של תוכניות מחקר, של פרויקטים וכו' החל משלב התכנון ועד לשלב הסופי כולל רכש, לוגיסטיקה, ניהול תקציב, אבני דרך וכו'.
שילוב ממשקי עבודה מגוונים (ייצור, איכות הסביבה, כלכלה ועוד).
עבודה מול גורמי חוץ (מכוני מחקר, אוניברסיטאות וכו'.